• 10.jpg
 • 11 b.jpg
 • 11.jpg
 • 12 a.jpg
 • 12.jpg
 • 13 b.jpg
 • 13.jpg
 • bort j.jpg
 • bort kp szies.jpg
 • kp 2.jpg
 • nyri kp.jpg
 • nyri kp.png
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • varr.jpg
 • varr5.jpg
 • varr7.jpg

PÁLYÁZAT FALUGONDNOKI ÁLLÁSBETÖLTÉSÉRE

Hövej Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hövej Község Önkormányzata 

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•   8 Általános, falugondnoki alapképzettség megléte vagy önkéntes alapon vállalt tanulmányi szerződéskötés a képzés 1 éven belül történő elvégzése céljából,

•   B kategóriás jogosítvány,

•   magyar állampolgárság,

•   cselekvőképesség,

•   büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•   helyismeret,

•   jó szintű kommunikációs képesség,

•   szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   szakmai önéletrajz,

•   iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•   a falugondnoki alapképzés meglétét igazoló dokumentum másolata,annak hiányában a pályázó írásbeli nyilatkozata arról,hogy tanulmányi szerződést kíván kötni a pályázat kiírójával arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követő 1 éven belül a falugondnoki alapképzést elvégzi, továbbá, hogy a képzési díj teljes összegét és a képzéssel felmerülő minden egyéb költséget visszafizet, amennyiben a képzés elvégzését követő 2 éven belül az Önkormányzatnál a jogviszonyát megszünteti,

•   érvényes vezetői engedély másolata,

•   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak hiányában igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

•   nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Istvánné polgármester nyújt, a 30/487-74-62 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Postai úton, a pályázatnak a Hövej Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9361 Hövej, Fő utca 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/199-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

•   Személyesen: Horváth Istvánné polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő utca 52.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 9.

 

Megosztás

Hövej a Facebookon

colour style colour style colour style colour style