• 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13 b.jpg
 • 13.jpg
 • bort j.jpg
 • bort kp szies.jpg
 • kp 2.jpg
 • nyri kp.jpg
 • nyri kp.png
 • profil2.jpg
 • profil kp.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • varr.jpg
 • varr5.jpg
 • varr7.jpg

Tájékoztató a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosság!

 

 

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 10/209. (X.2.) önkormányzati rendelete alapján – kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a községben életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja.

A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft).

A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A támogatás megállapítása iránti kérelem 2019. november 5. napjáig nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

 

 

                                                                                                    dr. Pintér Orsolya

                                                                                                          jegyző sk

Megosztás

Hövej a Facebookon

colour style colour style colour style colour style