• 10.jpg
 • 11 b.jpg
 • 11.jpg
 • 12 a.jpg
 • 12.jpg
 • 13 b.jpg
 • 13.jpg
 • bort j.jpg
 • bort kp szies.jpg
 • kp 2.jpg
 • nyri kp.jpg
 • nyri kp.png
 • profil2.jpg
 • profil kp.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • varr.jpg
 • varr5.jpg
 • varr7.jpg

Felhívás szociális célú tűzifa igénylésére

Tisztelt Lakosság!

 

 Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 8/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete alapján – kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a községben életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja. A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft). A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. A támogatás megállapítása iránti kérelem 2018. december 17. napjáig nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

dr. Pintér Orsolya

      jegyző

PÁLYÁZAT FALUGONDNOKI ÁLLÁSBETÖLTÉSÉRE

Hövej Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hövej Község Önkormányzata 

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•   8 Általános, falugondnoki alapképzettség megléte vagy önkéntes alapon vállalt tanulmányi szerződéskötés a képzés 1 éven belül történő elvégzése céljából,

•   B kategóriás jogosítvány,

•   magyar állampolgárság,

•   cselekvőképesség,

•   büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•   helyismeret,

•   jó szintű kommunikációs képesség,

•   szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   szakmai önéletrajz,

•   iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•   a falugondnoki alapképzés meglétét igazoló dokumentum másolata,annak hiányában a pályázó írásbeli nyilatkozata arról,hogy tanulmányi szerződést kíván kötni a pályázat kiírójával arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követő 1 éven belül a falugondnoki alapképzést elvégzi, továbbá, hogy a képzési díj teljes összegét és a képzéssel felmerülő minden egyéb költséget visszafizet, amennyiben a képzés elvégzését követő 2 éven belül az Önkormányzatnál a jogviszonyát megszünteti,

•   érvényes vezetői engedély másolata,

•   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak hiányában igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

•   nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Istvánné polgármester nyújt, a 30/487-74-62 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Postai úton, a pályázatnak a Hövej Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9361 Hövej, Fő utca 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/199-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

•   Személyesen: Horváth Istvánné polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő utca 52.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 9.

 

Idősek Napja

Idősek napja alkalmából a Faluházban láttuk vendégül Hövej szépkorú lakóit, ahol Horváth Istvánné polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényen óvodás és iskolás gyermekeink műsorát örömmel fogadták nyugdíjasaink. Ezúton köszönjük a felkészítést, Varga Józsefné Szandinak és Menyhártné Holczer Anitának. A vacsora utáni nótás, dalos jókedvről Rugli Béla gondoskodott.

A képen a következők lehetnek: 2 ember, ülő emberek, asztal és belső tér

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás

A képen a következők lehetnek: 3 ember, álló emberek, táncoló emberek, cipők és belső tér

A képen a következők lehetnek: 3 ember, ülő emberek, asztal és belső tér

A képen a következők lehetnek: 6 ember, ülő emberek, asztal és belső tér

Budapest - Bálna

Budapest Design Week programjában egy nagyon izgalmas eseményre került sor: "Újra-tervezés? A szellemi örökség(ek) kortárs útjai" címmel, amely nagyon aktuális kérdéseket vetett fel.
A mai közösségek identitását jelentő szellemi kulturális örökség generációról generációra hagyományozódik és állandóan újrateremtődik – fogalmaz az UNESCO egyezménye. De melyek pontosan a szellemi örökségeink, és hogyan újíthatóak ezek meg? Előadásokon és az azt követő kerekasztal-beszélgetésen, erre keresték a választ.
Résztvevő közösségek: Balatonendréd, Hövej, Kiskunhalas, Mezőkövesd, Sárköz
ELŐADÁSOK:
Szellemi kulturális örökség és innováció
előadó:
Dr. Csonka-Takács Eszter
igazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága
Népművészet és popkultúra
előadó: Szabó Eszter Ágnes grafikus, képzőművész
A szakmai program moderátora:
Aranyos Sándor
Skanzenért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
A KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVŐI:
Dr. Csonka-Takács Eszter
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága igazgatója
Berecz Lászlóné
a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke
Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Novaj Község polgármestere
Kégli Balázs
a Kultúra 2008 Kft. ügyvezető igazgatója
Polgárdi Ákos
Magyar Formatervezési Díjas tervezőgrafikus
A kerekasztal-beszélgetés moderátora:
dr. Sári Zsolt
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás és ülés

A képen a következők lehetnek: belső tér

 

 

Höveji Csipke nyugdíjas Klub és Dalkör kirándulása

A „Höveji Csipke” Nyugdíjas Klub és Dalkör tagjai, Anda Lászlóné klubvezető szervezésével egy napos kiránduláson vettek részt. A program első állomása, Bakony gyöngyszeme Zirc. Idegenvezető közreműködésével a ceszterci apátsági templomban tettek látogatást, mely hazánk egyik legszebb barokk templomépítménye. A csoport sétája, a híres zirci arborétumban folytatódott. A kirándulás következő pontja, a festő szépségű Tihany, melyet minden évszakban érdemes úti célként választani. Az apátsági templom mellett a varázslatos balatoni panoráma tárult a kirándulók elé. Útban hazafelé a közösség tagjai megálltak, a Balaton-part legrégebbi üdülőhelyén, Füreden. A szép őszi idő alkalmas volt egy kellemes sétára a Tagorén és a kikötőben. Közösségépítő, kellemes kikapcsolódást nyújtó kirándulás pályázat keretében valósult meg.

A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember, égbolt és túra/szabadtéri
A képen a következők lehetnek: 4 ember, álló emberek és túra/szabadtéri

Aradi Vértanúk emléknapja

Nemzeti Gyásznap a mai. Az Aradi Vértanúk Emléknapja október 6.

Emlékezzünk a Magyar Hősökre, akik életüket áldozták a szabadságért, amiben hittek.

A képen a következők lehetnek: 13 ember, szöveg

Alsopáhokra látogat a höveji csipke

A höveji csipkevarró asszonyok alkotásaiból nyílik kiállítás 2018.október 12-én Alsópáhokon. A Höveji Csipkevarrók Körének tagjai, az elmúlt évhez hasonlóan számos helyen nagy sikerrel mutatták be értékmegőrző örökségünket, a höveji csipkét.

Nyugdíjasok Kulturális Seregszemléje Csornán

Nem található automatikus leírás.

Az idei esztendőben immár ötödik alkalommal nyílt lehetőség, hogy a rábaközi települések nyugdíjas csoportjai bemutatkozzanak Csornán, a Városi Művelődési Központban megtartott Nyugdíjasok Kulturális Seregszemléjén. A rendezvényen a „Höveji Csipke” Nyugdíjas Klub és Dalkör tagjai is szerepeltek.

A képen a következők lehetnek: 5 ember, emberek színpadon, táncoló emberek és cipők

MAGYAR ÖRÖKSÉG NAPJA

Hövej Község Önkormányzata falunk értékmegőrző örökségét, a höveji csipkét szeretné a látogatók, érdeklődők figyelmébe ajánlani, mely 2009-től Földrajzi Árujelző oltalom alatt áll. Győr-Moson-Sopron megye első „megyerikuma”, a Magyar Értéktárban, Kiemelkedő Nemzeti Érték. A Höveji Csipkevarró Kör tagjai által életben tartott, höveji csipkevarrás élő hagyománya, az UNESCO Egyezmény nyomán létrehozott Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékének eleme.
A Csipkemúzeumban bepillantást nyerhetnek vendégeink a csipkék csodálatos világába, korszakokat átívelő alkotásokban gyönyörködhetnek a Hövejre látogatók.
A Rábaköz gyöngyszeme a höveji csipke, amely 1930-ban meghódította Európát az antwerpeni világkiállításon, majd 1958-ban a brüsszeli világkiállításon. 1936-ban a párizsi nagyközönség ismerhette meg a - Párizsi Magyar Katolikus Misszió – által rendezett bemutatón. Elődeink számos hazai kiállításon szerepeltek eredményesen, amelyről oklevelek tanúskodnak. Európán kívül Japánban, Tokióban három éven át tartó tárlaton nyerte el az ott élők tetszését, Amerikában számos magángyűjtő és templom őrzi a höveji asszonyok keze munkáját. A höveji csipke életéből e néhány kiemelt mérföldkő mellett még számos sikeres bemutatkozás szerepel, öregbítve Hövej hírnevét és hazánk imázsát.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI-hoz csatlakozva, a höveji Csipke Múzeum szeretettel várja a látogatókat!

Népművészeti Nemzeti Szalon kiállítása

Horváth Istvánné polgármester asszony vezetésével, a Höveji Csipkevarrók Körének látogatása - a Műcsarnokban.
Nemzeti Szalonok sorában 2018-ban népi kézműves mesterek, művészek mutatkoznak be, akik alkotó munkájukban a népművészeti hagyományokat ápolják. Höveji Csipkevarrók Körének vezetője, Bendesné Vörös Ildikó népi iparművész, höveji csipke terítője és futója, részét képezte a kiállításnak.

 

Höveji Dalkör fellépése

98 éves a Kapuvár-Házhely. Szombat délutáni emlékműsor fellépői között volt, a Höveji Csipke Nyugdíjas Klub Dalköre. Az előadott népdalokat, Fodor Krisztián kísérte harmonikán.

 

Humán Erőforrások és Szolgáltatások Térségközi Fejlesztése Kapuvár Mikrokörzetében

 

Hövej Község Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” pályázati kiírásra támogatási dokumentációt nyújtott be, amelyet Hövej település konzorciumi partnerségben hajt végre.

 

Projekt címe: Humán Erőforrások és Szolgáltatások Térségközi Fejlesztése

                      Kapuvár Mikrokörzetében

 

Projekt azonosítószám: EFOP -1.5.3-16-2017-00008

Konzorcium vezető: Kapuvár Városi Önkormányzat

Konzorciumi partnerek:  Vitnyéd, Veszkény, Szárföld, Osli, Hövej

A projekt költségvetése: 249.900.000 Ft. (Hövej Község támogatás mértéke: 9.400.000,-Ft) 

Támogatás intenzitása:(%-ban): 100%

 

Projekt befejezésének várható időtartama: 2020.07.31.

 

A projekt célja:A területi különbségek csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében

 •   A társadalmi felzárkózás folyamatának erősítése
 •   A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
 •  A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása
 •  A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával a munkaerő piaci helyzetük erősítéséhez való           hozzájárulás
 •  Az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése

A projekt keretében Hövejen megvalósuló eszközbeszerzések:

 •       hangosító berendezés
 •       sporteszközök
 •       kültéri fitnesz eszközök
 •       informatikai és vetítés technikai eszközözök

A program keretében betöltésre került 1 fő közösségszervezői állás. 


 

 

    RENDEZVÉNYEINK:

Egészségnap 2019. április 11.

Fiatalok Közösségépítése 2019.június 15.

Szűrővizsgálati nap 2020.10.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gázszolgáltatási szünet

KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználókat, hogy a  FGSZ  Zrt.

 

2018.08.28. 06:00 – 2018.08.30. 06:00 közötti időszakban

Agyagosszergény, Ebergőc, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Hövej, Nagycenk, Nagylózs, Pereszteg, Petőháza, Pinnye, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopronkövesd, Vitnyéd,

Sopron, Balf, Kópháza, Fertőrákos, Ágfalva, Harka, Sopronkőhida, Sopron-Tómalom

 

településeken minden gázmérővel rendelkező felhasználókat érintően az üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez.

 

A földgázelosztó hálózatunkban, műszaki –biztonsági szempontból szükséges minimális gáznyomást tartanunk.

Ezért tisztelettel kérjük az érintett Felhasználókat, hogy a veszélyhelyzet megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti időszakban minden gázkészülék előtti csapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

 

Dátum: 2018.08.17.

 

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

Diszpécser szolgálatának elérhetősége

+ 36 80 440 141

+ 36 80 820 141