• 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13 b.jpg
 • 13.jpg
 • bort j.jpg
 • bort kp szies.jpg
 • kp 2.jpg
 • nyri kp.jpg
 • nyri kp.png
 • profil2.jpg
 • profil kp.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • varr.jpg
 • varr5.jpg
 • varr7.jpg

Avar és kerti hulladék égetéséről,

értesítjük a Tisztelt Lakosságot!

A kiszárított avart és kerti hulladékot március 1-től május 1-ig, illetve szeptember 1-től december 1-ig hétfőtől szombatig 8.00 és 18.00 óra között lehet elégetni. Vasárnap és ünnepnap égetni tilos!

 

Karácsonyra készülünk

Csütörtöki napokon élettel telik meg faluházunk, mikor nyugdíjasaink és a fiatalabb generáció képviselői, a dalkör tagjai találkoznak. Anda Lászlóné a nyugdíjas klub eddigi fennállása óta, minden jelentősebb személyes és közös ünnepről, világi illetve egyházi eseményről megemlékezik. Az adventi gyertyagyújtásnak, a karácsonyi készülődésnek hagyománya van a klub életében. Karácsony szellemében az ünnepi műsorra készülnek, a Höveji Csipke Nyugdíjas Klub és Dalkör tagjai. A próbákon felcsendülnek azok a szép adventi és karácsonyi énekek, melyek szebbé, meghittebbé teszik az ünnepvárást.

Tájékoztató

Település

Letölthető dokumentumok:
Download this file (Hovej_banya_partnersegire.pdf)Hovej_banya_partnersegire.pdf[ ]3916 Kb

Mindenszentek napja

A mindenszentek vagy mindenszentek napja (röviden mindszent; latinul Festum Omnium Sanctorum) a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén tart.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek…” /Juhász Gyula/

 

A fenti sorral emlékezzünk elhunyt szeretteinkre.

 

Tájékoztató a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosság!

 

 

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 10/209. (X.2.) önkormányzati rendelete alapján – kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a községben életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja.

A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft).

A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A támogatás megállapítása iránti kérelem 2019. november 5. napjáig nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

 

 

                                                                                                    dr. Pintér Orsolya

                                                                                                          jegyző sk

Idősek Világnapja

2019. Október 3-án tartottuk községünkben az idősek napját. Hövej Község Önkormányzata által szervezett rendezvényre, a Faluházba vártuk falunk szépkorú lakóit. A megjelenteket Horváth Istvánné polgármester asszony köszöntötte. Óvodás és iskolás gyermekeink műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Nagyon szépen köszönjük a „Höveji Gyermekekért” egyesület tagjainak: Varga Józsefné Szandinak és Menyhártné Holczer Anitának munkáját a gyermekek felkészítését, továbbá Fehérné Kocsis Mónikának a közreműködést. Színessé tette a programot, a dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak fellépése. 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről...

Online ügyintézés - ASP

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ

 

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.
 Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As

 

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=CozRxAKvsNU

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ-tAHXKXE

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=txf1V52_ilY

 Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.
 Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=VD1WFLI__WU

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=p0ge6K_Mjsg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Hősök Emléknapja

A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése - tisztelettel adózva a hősök emléke előtt a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét 2001.évi LXIII. törvényben örökítette meg.

 A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.

2017. május 28-án a szentmise végén emlékeztünk meg, a hazáért életüket áldozó hőseinkre.

E földet hősök vére áztatá,

Azért küld Isten ily áldást reá;

Mert szent határ az s puszta nem lehet

Hol honfiszív honáért vérezett.

 

(Eötvös József: Mohács - részlet)

Hövej a Facebookon

colour style colour style colour style colour style