• 10.jpg
 • 11 b.jpg
 • 11.jpg
 • 12 a.jpg
 • 12.jpg
 • 13 b.jpg
 • 13.jpg
 • bort j.jpg
 • bort kp szies.jpg
 • kp 2.jpg
 • nyri kp.jpg
 • nyri kp.png
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • varr.jpg
 • varr5.jpg
 • varr7.jpg

Tájékoztató a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosság!

 

 

Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 10/209. (X.2.) önkormányzati rendelete alapján – kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a községben életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja.

A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft).

A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A támogatás megállapítása iránti kérelem 2019. november 5. napjáig nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

 

 

                                                                                                    dr. Pintér Orsolya

                                                                                                          jegyző sk

Idősek Világnapja

2019. Október 3-án tartottuk községünkben az idősek napját. Hövej Község Önkormányzata által szervezett rendezvényre, a Faluházba vártuk falunk szépkorú lakóit. A megjelenteket Horváth Istvánné polgármester asszony köszöntötte. Óvodás és iskolás gyermekeink műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. Nagyon szépen köszönjük a „Höveji Gyermekekért” egyesület tagjainak: Varga Józsefné Szandinak és Menyhártné Holczer Anitának munkáját a gyermekek felkészítését, továbbá Fehérné Kocsis Mónikának a közreműködést. Színessé tette a programot, a dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola táncosainak fellépése. 

 

Felhívás

 

 

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ 2020


Hövej Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

a 2020. évre meghirdeti

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a Hövej község területén lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára.

 

A pályázat benyújtásának helye:

Hövej Község Önkormányzata, 9361 Hövej, Fő utca 52.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton

A pályázat benyújtási határideje: 2019. november 5. (kedd) 16 óra 

 

A részletes pályázati kiírás elérhető:

A típusú pályázat: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15/

B típusú pályázat:  http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica16/ 

HÍRDETMÉNY

 

Felhívjuk valamennyi eb tulajdonos figyelmét, hogy a 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet alapján a tulajdonában lévő minden 3 hónapnál idősebb ebet köteles beoltatni.

Ennek érdekében az alábbi napokon és időpontokban szájkosárral ellátva pórázon

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

céljából vezesse elő. 2013-tól veszettség ellen csak azok a kutyák olthatók be, amelyek mikrochippel meg vannak jelölve. Amelyik kutya még nem rendelkezik  mikrochipes jelöléssel, a veszettség elleni oltással egy időben pótolható.

Az oltás díja ebenként 5.000 Ft, amely tartalmazza a féreghajtás díját is.

A mikrochippes megjelölés ára 3500 Ft.

Háznál történő oltás díja ebenként  5.500 Ft, a mikrochip behelyezés 4.000 Ft.

 

Bejelentés: Polgármesteri Hivatal vagy

 +36 20/ 22-22-983 tel.

 

Aki eb oltási kötelezettségének nem tesz eleget a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 113.§. (1) bekezdésében foglalt SZABÁLYSÉRTÉST KÖVET EL és pénzbírsággal sújtható.

 

A korábban kiállított, egyedileg sorszámozott oltási könyveket hozzák magukkal, ellenkező esetben egy új könyv kiállítása 500 Ft térítés ellenében történik.

Az oltás helye: Tűzoltószertár

Az oltás időpontja: 2019.09.11. szerda 17.00-18.00

Pótoltás: 2019.09.17. kedd 18-.00-18.30

Kecskeméten a höveji csipke

Nagy számú közönség előtt 2019. augusztus 23-án 18 órakor nyílt meg a höveji csipkét bemutató tárlat Kecskeméten.

Az előző évben kapott meghívást elfogadva a Höveji Csipkevarrók Köre  és a Kecskeméti Hirös Gobelin Klub tagjainak munkáiból nyílt kiállítás  a Hirös Agórában.

A kiállítást Székelyné Kőrös Ilona történész-etnográfus nyitotta meg.  Megnyitó beszédében méltatta a nagymúltú hagyománnyal rendelkező höveji csipkét, A rendezvényen közreműködött a Vadhajtás Citerazenekar Urbán Bernadett vezetésével. Emelkedetté tette a hangulatot a Kunszállásról érkezett "Csűrcsavaró" Néptánc  Együttes. A kiállítás szeptember 8-ig tekinthető meg.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről...

Online ügyintézés - ASP

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=HUVBW-I4KpQ

 

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.
 Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=SVrS8mKM5As

 

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=CozRxAKvsNU

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=ZBJ-tAHXKXE

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=txf1V52_ilY

 Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.
 Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=VD1WFLI__WU

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

https://www.youtube.com/watch?v=p0ge6K_Mjsg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 éve született Pócza Margit a népművészet mestere

1909. július 6-án született Pócza Margit a höveji csipke ikonikus alakja, 

egyik kiemelkedő tervező és művész egyénisége Hövejnek. 

Keze alól szépség sugárzott a világba.

 

Magyar Hősök Emléknapja

A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése - tisztelettel adózva a hősök emléke előtt a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét 2001.évi LXIII. törvényben örökítette meg.

 A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.

2017. május 28-án a szentmise végén emlékeztünk meg, a hazáért életüket áldozó hőseinkre.

E földet hősök vére áztatá,

Azért küld Isten ily áldást reá;

Mert szent határ az s puszta nem lehet

Hol honfiszív honáért vérezett.

 

(Eötvös József: Mohács - részlet)

KÖSZÖNET A VÉRADÓINKNAK!

Köszönjük lakósainknak, hogy szép számmal vettek részt a véradáson.  Idejüket, fáradságukat és energiájukat nem sajnálva önzetlen segítséget nyújtottak.

Jó érzés megtapasztalni és látni azt, hogy mennyi segítőkész ember él községünkben.

Alkategóriák

Hövej a Facebookon

colour style colour style colour style colour style