• 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13 b.jpg
 • 13.jpg
 • bort j.jpg
 • bort kp szies.jpg
 • kp 2.jpg
 • nyri kp.jpg
 • nyri kp.png
 • profil2.jpg
 • profil kp.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • varr.jpg
 • varr5.jpg
 • varr7.jpg

Pályázat

 

Hövej Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Falugondnok munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő utca 52.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          8 általános, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség – a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belüli – megszerzésének vállalása,

-          B kategóriás jogosítvány,

-          magyar állampolgárság,

-          cselekvőképesség,

-          büntetlen előélet.

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

-        a településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely,

-        helyismeret,

-        jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        szakmai önéletrajz,

-        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

-        falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja,

-        érvényes gépjárművezetői engedély másolata,

-        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-        nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Istvánné polgármester nyújt, a 0630/487-7462-es telefonszámon, illetve személyesen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-        Postai úton, a pályázatnak a Hövej Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9361 Hövej, Fő u. 52.).

-        Személyesen: Horváth Istvánné polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő u. 52.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 14.

 

Megosztás

Hövej a Facebookon

colour style colour style colour style colour style