• 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13 b.jpg
 • 13.jpg
 • bort j.jpg
 • bort kp szies.jpg
 • kp 2.jpg
 • nyri kp.jpg
 • nyri kp.png
 • profil2.jpg
 • profil kp.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • varr.jpg
 • varr5.jpg
 • varr7.jpg

KÖSZÖNET A VÉRADÓINKNAK!

Köszönjük lakósainknak, hogy szép számmal vettek részt a véradáson.  Idejüket, fáradságukat és energiájukat nem sajnálva önzetlen segítséget nyújtottak.

Jó érzés megtapasztalni és látni azt, hogy mennyi segítőkész ember él községünkben.

Felhívás szociális célú tűzifa igénylésére

Tisztelt Lakosság!

 

 Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a szociális célú tűzifa támogatásról szóló 8/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete alapján – kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt annak, aki Hövej község területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a községben életvitelszerűen él, és az ingatlana fűtését részben vagy egészben tűzifával biztosítja. A támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000 Ft). A támogatás ugyanazon lakott ingatlan tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. A támogatás megállapítása iránti kérelem 2018. december 17. napjáig nyújtható be, a Hivatalban elérhető, e célra rendszeresített formanyomtatványon, csatolva a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását.

dr. Pintér Orsolya

      jegyző

PÁLYÁZAT FALUGONDNOKI ÁLLÁSBETÖLTÉSÉRE

Hövej Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hövej Község Önkormányzata 

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•   8 Általános, falugondnoki alapképzettség megléte vagy önkéntes alapon vállalt tanulmányi szerződéskötés a képzés 1 éven belül történő elvégzése céljából,

•   B kategóriás jogosítvány,

•   magyar állampolgárság,

•   cselekvőképesség,

•   büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•   helyismeret,

•   jó szintű kommunikációs képesség,

•   szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•   szakmai önéletrajz,

•   iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•   a falugondnoki alapképzés meglétét igazoló dokumentum másolata,annak hiányában a pályázó írásbeli nyilatkozata arról,hogy tanulmányi szerződést kíván kötni a pályázat kiírójával arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követő 1 éven belül a falugondnoki alapképzést elvégzi, továbbá, hogy a képzési díj teljes összegét és a képzéssel felmerülő minden egyéb költséget visszafizet, amennyiben a képzés elvégzését követő 2 éven belül az Önkormányzatnál a jogviszonyát megszünteti,

•   érvényes vezetői engedély másolata,

•   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak hiányában igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

•   nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Istvánné polgármester nyújt, a 30/487-74-62 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•   Postai úton, a pályázatnak a Hövej Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9361 Hövej, Fő utca 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/199-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

•   Személyesen: Horváth Istvánné polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9361 Hövej, Fő utca 52.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Hövej Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 9.

 

Idősek Napja

Idősek napja alkalmából a Faluházban láttuk vendégül Hövej szépkorú lakóit, ahol Horváth Istvánné polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényen óvodás és iskolás gyermekeink műsorát örömmel fogadták nyugdíjasaink. Ezúton köszönjük a felkészítést, Varga Józsefné Szandinak és Menyhártné Holczer Anitának. A vacsora utáni nótás, dalos jókedvről Rugli Béla gondoskodott.

A képen a következők lehetnek: 2 ember, ülő emberek, asztal és belső tér

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás

A képen a következők lehetnek: 3 ember, álló emberek, táncoló emberek, cipők és belső tér

A képen a következők lehetnek: 3 ember, ülő emberek, asztal és belső tér

A képen a következők lehetnek: 6 ember, ülő emberek, asztal és belső tér

Budapest - Bálna

Budapest Design Week programjában egy nagyon izgalmas eseményre került sor: "Újra-tervezés? A szellemi örökség(ek) kortárs útjai" címmel, amely nagyon aktuális kérdéseket vetett fel.
A mai közösségek identitását jelentő szellemi kulturális örökség generációról generációra hagyományozódik és állandóan újrateremtődik – fogalmaz az UNESCO egyezménye. De melyek pontosan a szellemi örökségeink, és hogyan újíthatóak ezek meg? Előadásokon és az azt követő kerekasztal-beszélgetésen, erre keresték a választ.
Résztvevő közösségek: Balatonendréd, Hövej, Kiskunhalas, Mezőkövesd, Sárköz
ELŐADÁSOK:
Szellemi kulturális örökség és innováció
előadó:
Dr. Csonka-Takács Eszter
igazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága
Népművészet és popkultúra
előadó: Szabó Eszter Ágnes grafikus, képzőművész
A szakmai program moderátora:
Aranyos Sándor
Skanzenért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
A KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS RÉSZTVEVŐI:
Dr. Csonka-Takács Eszter
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága igazgatója
Berecz Lászlóné
a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke
Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin
Novaj Község polgármestere
Kégli Balázs
a Kultúra 2008 Kft. ügyvezető igazgatója
Polgárdi Ákos
Magyar Formatervezési Díjas tervezőgrafikus
A kerekasztal-beszélgetés moderátora:
dr. Sári Zsolt
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás és ülés

A képen a következők lehetnek: belső tér

 

 

Aradi Vértanúk emléknapja

Nemzeti Gyásznap a mai. Az Aradi Vértanúk Emléknapja október 6.

Emlékezzünk a Magyar Hősökre, akik életüket áldozták a szabadságért, amiben hittek.

A képen a következők lehetnek: 13 ember, szöveg

Nyugdíjasok Kulturális Seregszemléje Csornán

Nem található automatikus leírás.

Az idei esztendőben immár ötödik alkalommal nyílt lehetőség, hogy a rábaközi települések nyugdíjas csoportjai bemutatkozzanak Csornán, a Városi Művelődési Központban megtartott Nyugdíjasok Kulturális Seregszemléjén. A rendezvényen a „Höveji Csipke” Nyugdíjas Klub és Dalkör tagjai is szerepeltek.

A képen a következők lehetnek: 5 ember, emberek színpadon, táncoló emberek és cipők

Höveji Dalkör fellépése

98 éves a Kapuvár-Házhely. Szombat délutáni emlékműsor fellépői között volt, a Höveji Csipke Nyugdíjas Klub Dalköre. Az előadott népdalokat, Fodor Krisztián kísérte harmonikán.